Etik Değerlerimiz

Doğru İş Yapmak İçin Çalışıyoruz
*Tüm ticari faaliyetlerimizin her yönünde etik standartları sağlamaya kararlıyız.
*Hizmet ve etik davranış birbiriyle iç içedir.
*Küresel çapta başarılı olmak için, marka itibarımızı dürüstlükle inşa etmek zorundayız.
*Sadece sonuçların değil, sonuçların elde edilme şeklinden de sorumlu olmak zorundayız.
*Bu, sürdürülebilir başarıyı sağlamak için her birimizin yüksek standartlara olan kararlılığını gerektirmektedir.
*Bu davranış kurallarına uymak zorundayız.
Ana İnançlar
*Şartlar işimizi zorlaştırsa dahi, dürüstlük, doğruluk ve ödün vermeden doğru şeyi yapmaktan ayrılmamak.
*Dünya çapında etkileşimde bulunduğumuz her bireye sürekli saygı duymak.
*Ana inançlarımız bizi, başka bir işletmeyle, müşterilerimizle, paydaşlarımızla, tedarikçilerimizle, rakiplerimizle ve içinde yaşadığımız ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklarla olan ticari ilişkilerimizde tanımlamakta ve şekillendirmektedir.