444 1 633

Yurt dışı aramalar:
+90 212 368 16 00

Değerli Müşterimiz,

Affidea ailesi olarak, kurulduğumuz ilk günden bu yana hasta memnuniyetini merkeze alan insan odaklı bir yaklaşım ile sizlere hizmet vermekte ve sağlığınızı koruma noktasında gösterdiğimiz özeni, sağlık verilerinizin güvenliğini sağlama noktasında da aynı hassasiyetle göstermekteyiz. Sağlığınıza ilişkin verileri, tüm kişisel verilerinizi olduğu gibi ilgili mevzuata uygun şekilde işliyor ve koruyoruz. Sağlık verilerinin, sağlık hizmetlerinin sunumu kapsamında kamu kurumları başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlara aktarılması ile ilgili olarak siz değerli müşterilerimizin çekincelerinin giderilebilmesi adına sağlık verilerinizin Sağlık Bakanlığı’nca idare edilen merkezi sağlık veri sistemine aktarılmasına ve mahremiyetinin korunmasına ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıda dikkatinize sunarız.

A. Sağlık Verilerinizin Merkezi Sağlık Veri Sistemine Aktarılması

Sağlık verilerinin yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılması ile ilgili olarak;

  • i. 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Ek Madde 11/3 uyarınca; “Bakanlıkça belirlenen kayıtları uygun şekilde tutmayan veya bildirim zorunluluğunu yerine getirmeyen sağlık kurum ve kuruluşları iki defa uyarılır. Uyarıya uymayanlara bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde biri kadar idari para cezası verilir.”
  • ii. Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik Madde 21/3 uyarınca; “Merkezi sağlık veri sistemine Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde veri gönderimi yapmayan sağlık hizmeti sunucularına, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu’nun Ek 11 inci maddesinin üçüncü fıkrasına göre işlem tesis edilir.”
  • iii. Özel Hastaneler Yönetmeliği Madde 49/4 uyarınca; “Özel hastaneler tarafından kayıt altına alınan kişisel sağlık verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelere uygun bir şekilde Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde merkezi sağlık veri sistemine aktarılır ve işlenir. Bakanlık tarafından kurulan kayıt ve bildirim sistemine ve Bakanlıkça yapılacak diğer iş ve işlemlere esas olmak üzere, istenilen bilgi ve belgelerin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.”
  • iv. Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik Madde 27/8 uyarınca; “Sağlık kuruluşları tarafından kayıt altına alınan kişisel sağlık verileri, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun bir şekilde işlenir ve Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara uygun bir şekilde merkezi sağlık veri sistemine aktarılır. Bakanlık tarafından kurulan kayıt ve bildirim sistemine ve Bakanlıkça yapılacak diğer iş ve işlemlere esas olmak üzere, istenilen bilgi ve belgelerin Bakanlığa gönderilmesi zorunludur.”
  • v. 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 6/3 uyarınca; “Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.” hükümleri uyarınca sağlık verilerinin merkezi sağlık veri sistemine aktarılması zorunlu kılınmıştır. Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde sağlık veri gönderimi yapmayan sağlık kurum ve kuruluşları da idari para cezasına tabi tutulmaktadır. Çeşitli sağlık hizmet sunucuları tarafından beyan edilen, sağlık verilerinizin talebiniz doğrultusunda kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmayabileceğine ilişkin beyanlara itibar etmemenizi önemle rica ederiz. Her ne kadar sağlık verilerinizin yetkili kamu kurumları ile merkezi sağlık veri sistemine aktarılmasının talebiniz doğrultusunda engellenmesi mümkün olmasa da, sağlık verilerinizin mahremiyetini yani verilerinize kimler tarafından erişilebileceğini yönetmeniz mümkündür.

B. Sağlık Verilerinize İlişkin Mahremiyet Yönetimi

Sağlık verilerinizin mahremiyet yönetimine ilişkin düzenlemeler E-Nabız profilinizin aktif olup olmamasına göre farklılık göstermektedir. Buna göre;

1. E-Nabız Profili Aktif Olan Kişilerin Sağlık Verilerine Erişim

E-Nabız profili aktif kişiler e-Nabız sitesi üzerinde “profili düzenle-güvenlik ayarları” bölümünden aşağıda yer alan seçenekler ile sağlık verilerinin görüntülenmesini onaya tabi tutabilmektedirler.

i. Hiçbir hekim verilerimi görmesin (SMS kodu veya şifrematik ile onay zorunlu):
Kişi e-Nabız sisteminde bu seçeneği işaretlediyse Sağlık Bakanlığında bulunan hiçbir hekim SMS doğrulaması yapmadan hastanın sağlık verilerine erişim yetkisine sahip değildir.
ii. Aile Hekimin Verilerimi Görsün:
Kişi e-Nabız sisteminde bu seçeneği işaretlediyse hastanın aile hekimliği birimine atanmış (asaleten, vekâleten, geçici) aile hekimleri ilgili hastanın sağlık verilerine erişme yetkisine sahiptir.
iii. Muayene Olduğum Hekim Verilerimi Görsün
Kişi e-Nabız sisteminde bu seçeneği işaretlediyse sadece hastanın son 24 saat içerisinde muayene olduğu hekim sağlık verilerine erişme yetkisine sahiptir.
iv. Muayene Olduğum Hastanedeki Tüm Hekimler Verilerimi Görsün
Kişi e-Nabız sisteminde bu seçeneği işaretlediyse hastanın son 24 saat içerisinde muayene olduğu sağlık tesisindeki tüm hekimler hastanın sağlık verilerine erişme yetkisine sahiptir.
v. Sağlık Bakanlığındaki Tüm Hekimler Verilerimi Görsün
Kişi e-Nabız sisteminde bu seçeneği işaretlediyse Sağlık Bakanlığında bulunan tüm hekimler hastanın sağlık verilerine erişim yetkisine sahiptir.

2. E-Nabız Profili Aktif Olmayan Kişilerin Sağlık Verilerine Erişim

E-Nabız profili aktif olmayan kişilerin sağlık verilerine erişime ilişkin düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.

  • i. Sağlık Tesisi Hekimi; Kişi son 24 saat içinde sağlık verilerini görmek isteyen hekime muayene olmuş ise hekim kişinin verilerini e-Devlet doğrulaması yaparak görebilir. Kişi muayene olmamış ise hekime sağlık verilerine erişim yetkisi verilmez.
  • ii. Aile hekimi; Kişinin aile hekimliği birimine atanmış (asaleten, vekaleten, geçici) aile hekimi mevcut ise hekim kişinin sağlık verilerini e-Devlet doğrulaması yaparak görüntüleyebilir. Kişinin aile hekimliği birimine atanmamış aile hekimi mevcut ise hasta son 24 saat içinde sağlık verilerini görmek isteyen hekime muayene olmuş ise hekim, kişinin sağlık verilerini e-Devlet doğrulaması yaparak görebilir. Ancak son 24 saat içinde verilerini görmek isteyen hekime muayene olmamış ise hekime, sağlık verilerine erişim yetkisi verilmez.

*Ayrıntılı bilgiye web sitesi üzerindeki E-Nabız Sağlık Verileri Hekim Erişim Kılavuzu’ndan erişebilirsiniz.

SOSYAL MEDYA