444 1 633

Yurt dışı aramalar:
+90 212 368 16 00

Gastroenteroloji


Güncellenme Tarihi : 27 ARALIK 2021

İntermed Gastroenteroloji Bölümü; sindirim sistemi kanalı dediğimiz yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak (kolon) ve makat bölgesi hastalıkları, karaciğer hastalıkları, safra kesesi ve yolu hastalıkları, pankreas hastalıkları ile karın duvarı hastalıklarını inceler, yani karın içi organlardan böbrekler hariç tüm organların hastalık ve tanı ve tedavisiyle ilgili hizmet verir.

Teşhiste halk arasında hortum olarak nitelenen, endoskop isimli 100 ila 160 cm uzunluktaki aletler, ağızdan veya makattan girilerek kullanılır.

 

ANAL BIOFEEDBACK

Biofeedback ( bio: vücut, feedback: kendini eğiterek vücut aktiviteleri hakkında öğrenim elde etme) biyolojik aktivitelerin kontrolü ve öğrenimi için bir egzersiz eğitimidir. Biofeedback, zihnin yanı sıra vücudun vücut fonksiyonlarını düzenlemesi için şartlandırma sürecidir. 
Kabızlık ve dışkı kaçırma ( inkontinans ), genel toplumda anlamlı oranda görülebilen hastalıklardır ve önemli ölçüde bozulmuş yaşam kalitesi ile ilişkilidir. Buna karşılık, bu koşullar aynı zamanda sağlık hizmetlerinin kullanımına, topluma doğrudan ve dolaylı ekonomik maliyetlere ve işten ayrılmaya önemli ölçüde katkıda bulunur. Bu hastalar için konservatif tedavi seçenekleri bazen yetersizdir ve birçok hasta semptomlarla sorun yaşamaya devam eder. Enstrümanlı anorektal biofeedback (BF), hastaların tedavi ve yaşam kalitesinin yönetiminde önemli bir yöntemdir. Hem dışkı kaçırma olan, hem de dışkı bozukluğu ile ilişkili kabızlığı olan hastalarda semptomları ve yaşam kalitesini iyileştirir.
Dışkı kaçırma ( gaz ve dışkı tutamama ) ve belirli kabızlık ( geç tuvalet gitme, zorlanma, tam boşaltamama) durumlarının tedavisi için yan etkileri olmayan yararlı ve girişimsel olmayan bir tedavidir. Rektum dışkıyı biriktiren bir kas torbasıdır. Anal sfinkter dışkının kaçmasını önleyen bölgedir. Dışkı refleksi uyarıldığında istemli olarak dışkının çıkışına izin verilir. Eğer sfinkterde gevşeme olursa dışkı kendiliğinden dışarı kaçabilir ( fekal inkontinans). Tersi olarak sfinkter tonusu çok yüksekse dışkı çıkarmada güçlük olur. Kişi bu durumda zorlanır ve dışkılama eylemi çok zaman alan korkutucu olan bir olaya döner. Dışkılama sırasında karın basıncı artırılarak istemli olarak anal kanal gevşer.

İŞLEM

Test yaklaşık 30 dakika sürer. Bir hastane kıyafeti giymeniz istenecektir.
Hemşire işlemi size açıklayacak, kısa bir sağlık öyküsü alacak ve sorularınızı cevaplayacaktır.
Hasta daha sonra sol tarafında yatar. Rektuma, ucunda bir balon bulunan bir termometre büyüklüğünde küçük, esnek bir tüp yerleştirilir.
Kateter basıncı ölçen bir makineye bağlıdır. Test sırasında, normal refleks yollarını değerlendirmek için katetere bağlı küçük balon rektumda şişirilebilir.
Hemşire veya teknisyen ayrıca kişiden çeşitli zamanlarda sıkmasını, gevşemesini ve itmesini isteyebilir.
Anal sfinkter kas basınçları bu manevraların her biri sırasında ölçülür.
Muayeneden sonra, normal aktivitelerinize devam edebilirsiniz.

ANOREKTAL MANOMETRİ

Anorektal fonksiyonların değerlendirilmesi için önemli bir testtir. Anal sfinkter tonusu sayısal olarak belirlenebilir. Dışkılama sırasında oluşan kas ve sinirlere ait problemlerin araştırılmasında değerlidir. Dışkılama refleksi ile eş zamanlı yapıldığı için radyoloji ve endoskopi ile elde edilemeyen bilgiler tespit edilir.

İŞLEM

Tek kullanımlık hastane elbisesi giyeceksiniz ve sedye üzerinde dizleriniz hafifçe bükülmüş olarak sol tarafınıza uzanmanız istenecektir. Bu testin hassas yapısı nedeniyle gizliliğinize saygı göstermek ve bunu korumak için her türlü çabanın gösterileceğini lütfen unutmayın.
• Sonuna bir balon takılmış küçük bir kateter rektumunuza yerleştirilecektir. Kateter muayene sırasında yavaşça çekilir ve tekrar pozisyon ayarlanır.
• Bağırsak hareketlerinizi anlamak ve hassas ölçmek için doktor eşliğinde bazı hareketleri yapmanız istenecektir (GEVŞEME, SIKMA VE IKINMA GİBİ).
• Kateterin sonundaki balon birkaç kez şişirilecek ve söndürülecektir. Hemşire rektumunuzda bir his hissettiğinde veya bağırsak hareketine sahip olmanın ne zaman istendiğini soracaktır.
• İşlem sonunda kateterin ucuna bağlı balon su ile şişirilecek ve balonu 5 dakika içinde dışarı atabilip çıkaramayacağınızı (dışarı itip çıkaramayacağınızı) test etmek için bir başucu komodinin üzerine oturmanız istenecektir. Bunu yapamazsanız, hemşire balonu söndürür ve kateteri sizin için çıkarır.
• İşlemin tamamlanması yaklaşık 30 - 45 dakika sürer
Test Günü Ne Yapmalıyım?
• İşleminizden iki saat önce hiçbir şey yemeyin veya içmeyin
• Normal ilaçlarınızı işlemden önce küçük yudum sularla iki saate kadar alabilirsiniz
• Sedasyon olmadığı için bu test için bir sürücünüz olması gerekmez
• İşlemden önce rektal lavman yapılır
• Anorektal fonksiyonların ölçümü
• Anal sfinkter fonsiyonu   
• Rektoanal refleks aktivitesi
• Rektal duyu ölçümü       
• Defekasyon sırasında oluşan anal ve rektal basınçların ölçümü
• Rektal genişleme ve uyum  
• Balon atma testi uygulaması
• Anal kanal uzunluğunun tespiti
• Kimlere uygulanır?
• Kabızlık    
• Zorlu dışkılama    
• Dışkı kaçırma
• Anal kanalda darlık hissi
• Ameliyat öncesi ve sonrası fonksiyon değerlendirilmesi
• Biofeedback eğitimi öncesi ve sonrası durum değerlendirme
• Anorektal ağrının araştırılması

BALON ATMA (ÇIKARMA) TESTİ 

Genelde bu işlem anorektal manometre ölçümünün bir parçası olarak işlemin en sonunda yapılır. Hasta rektumunda bir balon ile özel bir ortası delikli medikal sandalyeye oturur. İşlem sırasında hasta yalnız bırakılır ve rahat olması söylenir. İstediği müziği açabilir ve bu sırada kimse rahatsız etmez. Dışarıdan ses gelmemesine özen gösterilir.

Bu işlem için, hastanın rektumunda küçük bir balon vardır ve daha sonra su ile şişirilir.
Hasta balonu rektumdan atmaya (dışkılamaya) çalışır.
Balonu atmak için geçen süre kaydedilir. 
Uzun süreli balon çıkarma anüs ve rektum bölgesinde bir fonksiyon bozukluğunu gösterir.

GASTROSKOPİ İŞLEMİ

Gastroskopi, Endoskop adı verilen, parmak kalınlığında, ucunda hassas mikro kamera ve ışık olan, bükülebilir bir aletin ağızdan yutturularak gerçekleştirilen, yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağın görüntülenmesi yöntemidir.
Gastroskopi, radyolojik teknikler ile net olarak ortaya çıkarılamayan hastalıkların (mukoza iltihapları-anormallikleri ve kanama gibi) direkt görüntüyle saptanmasını ve bu şekilde sorunun daha iyi anlaşılıp, geç kalınmaksızın çözümünü sağlar. Gastroskopik inceleme yutma güçlüğü, bulantı, kusma, reflü, kanama, hazımsızlık, karın ve göğüs ağrısı gibi çeşitli belirtilerin ve radyolojik olarak anormal bulguların nedeninin araştırılmasında uygulanabilir.
Endoskopi işlemi sırasında, gastroskop içinden gönderilen ince bir tel yardımıyla doku örneği alınabilir (biyopsi), polip çıkartılabilir (polipektomi) yada kanayan bölgelere müdahale yapılabilir (skleroterapi). Tüm bu işlemler sırasında hasta hiçbir ağrı duymaz. Ayrıca bazı boyalar (metilen mavisi, lugol ve indigo) yardımı ile kromoendoskopi (boyamalı endoskopi) yapılabilir, bu da görülen bazı lezyonların ayırıcı tanısının yardımına ve uygun biyopsi örneklerinin alınmasına olanak sağlar. Kromoendoskopi işlem süresini 10-15 dakika uzatır, fakat ek rahatsızlık vermez. 

KOLONOSKOPİ

Kolonoskopi, kalın bağırsak içinin video kamera ile görüntülü olarak direkt incelenmesidir. Bu işlem radyolojik teknikler ile kesin teşhis konulamayan birçok hastalığın (mukoza iltihapları-anormallikleri erken dönem tümör – polip ve kanama gibi) tanı ve tedavisinde büyük kolaylık sağlar. Kalın bağırsak kanserlerinin erken bulgularını araştırmak – tespit etmek, makattan gelen kanamanın ve açıklanamayan barsak alışkanlık değişikliklerinin sebebini araştırmada önemlidir.
Kolonoskop, ucunda hassas mikro kamera bulunan, bükülebilir ince uzun bir tüptür. İnceleme sırasında içinden gönderilen ince bir tel yardımıyla doku örnekleri alınabilir (biyopsi). Polipler (barsak çeperinde etbeni şeklindeki mukoza oluşumları) çıkartılabilir (polipektomi ve mukozektomi). Poliplerin büyümesi kanserleşmeye neden olabileceğinden işlem sırasında rutin olarak alınmaktadır. Küçükleri biyopsi şeklinde, büyükleri ise çevrelerine tel bir halka geçirilerek elektrotlar yardımıyla çıkarılır. Kalın bağırsakta herhangi bir nedenle oluşan aktif kanamanın yerinin saptanması ve tedavisinde son derece önemlidir. Kolonoskop yardımıyla bağırsaktaki ameliyat yapılamayan darlıklara stent konularak veya dilatasyon (genişletme) yapılarak darlık bölgesi genişletilebilir. Bu işlemlerin hastaya acı vermediğini hatırlatalım.

ÖZOFAGUS MANOMETRİ TESTİ

Yemek borusu, boğazınızı midenize bağlayan kaslı bir tüptür. Her yutulduğunda yemek borusu kası kasılır ve yiyecekleri mideye iter. Özofagusun alt ucunda, yiyecek veya sıvının yutulması ve mideye geçmesini sağlayan kas ve sinirden zengin özelleşmiş bir bölge vardır. Buna AŞAĞI ( ALT ) ÖZEFAGUS SFİNKTERİ denir. Geğirme veya kusma dışında sfinkter kapalı kalır.
Özofagusunuz peristalsis adı verilen dalga benzeri bir hareketle yiyecekleri boğazınızdan midenize doğru taşır. Bu hareketler DÜZENLİ, ZAMANA BAĞLI, ARD ARDA İLERLEYEN ve KOORDİNELİ hareketlerdir. Manometri, yemek borusunun tüm bu hareketlerini ne kadar iyi yapabileceğini gösterecektir. Manometri ayrıca doktorun özofagusun alt özofageal sfinkter adı verilen mideyle bağlayan sfinkteri incelemesine izin verir. Bu sfinkter, yiyecek ve sıvının mideye girmesine izin vermek için gevşer. Yiyecek ve sıvının mideden çıkmasını ve özofagusu yedeklemesini önlemek için kapanır.
Peristalsis ve SFİNKTER işlevindeki anormallikler yutma zorluğu, takılma, batma, baskı, ekşime, kaynama ve göğüs ağrısı gibi belirtilere neden olabilir . Manometriden elde edilen bilgiler doktorların sorunu tanımlamasına yardımcı olabilir. Bilgi, reflü tedavisinde cerrahi için de çok önemlidir.
Her yutma ile yemek borusu kasılır ve içeriği mideye doğru iter. Yemek borusunun sonundaki sfinkter yutma ile gevşer ve içerik mideye iletilir. Manometri işlemi yemek borusunun kas ve sinirlerine ait bozukluklarının tanısında önemlidir. Yutma güçlüğü ve ağrılı yutması olan hastalarda endoskopi ve radyolojik olarak tanı konamadığında kas ve sinir bozukluklarının gösterilmesinde manometri planlanır. Yemek borusu motor hareketlerini etkileyebilecek tüm ilaçlar işlemden bir gün önce kesilmelidir.

ÖZOFAGUS MANOMETRİSİNİN KLİNİK ROLÜ

• Yemek borusuna ait motor bozukluklar dışlandıktan sonra yutma güçlüğü veya göğüs ağrısının araştırılmasında
• Akalazya hastalığının teşhisinde
• Romatizmal bağ dokusu hastalıklarında yemek borusunun tutulumunun araştırılması
• pH kateterini yerleştirmek için alt özofagus sfinkterinin seviyesinin belirlenmesi
• Ameliyat öncesi motor bozukluklarının olup olmadığının belirlenmesiAmeliyat sonrası yutma güçlüğünün değerlendirilmesi

24 SAAT ÖZOFAGUS PH METRE TESTİ

Gastroözofageal reflü hastalığı (GERH), mide içeriğinin yemek borusuna geri akışının yaygın olduğu bir durumdur. Reflü mide ekşimesi, yanma, kaynama, acılık, yiyecek borusuna gelen yiyecek hissi, öksürük ve göğüs ağrısı gibi rahatsız edici belirtilere neden olabilir. Bu şikayetler şiddetli ve zahmetli olabilir. Günlük aktivitelere ve rahatsız uykuya müdahale edebilir. Bu durumun uygun yaşam tarzı değişikliği ile erken tanı ve tedavisi, gıda borusuna zarar vermeyi en aza indirebilir ve yaşam kalitesini artırabilir.
24 saat özofagal pH metriği, reflü varlığını doğrulamak ve reflü şiddetini değerlendirmek için yapılan bir testtir. Test sonuçları tıbbi tedaviyi uyarlamak ve GÖRH tedavisinde endoskopik veya cerrahi yöntemlerin gerekliliğine karar vermek için etkili bir şekilde kullanılabilir.
24 saatlik pH metre testinin EMPEDANS adı verilen özel bir teknikle birleştirildiği daha karmaşık bir teşhis testi sunuyoruz. Empedans tekniği düz 24 saatlik pH metre testinden üstündür ve hastalık hakkında daha fazla bilgi verir. Her iki teknik bir araya getirildiğinde sadece asit reflü değil aynı zamanda farklı nötr ve alkali sıvı reflü tiplerini de tespit eder.
Test sırasında lokal anestezi altında burun boyunca ince ve esnek bir kateter geçecek ve kateterin ucu midede konumlandırılacaktır. Kateter, hastanın yanında taşıyabileceği küçük bir cep makinesine bağlanacaktır. Kateterin yerleştirilmesinden sonra hasta normal günlük rutin aktiviteleri gerçekleştirebilir ve her zamanki gibi yiyebilir. Hatta hastaya reflüyü uyarabilecek gıda ve içecek alması ve not etmesi söylenir. Hastaya şikayetleri olduğunda, büyük öğünlerde ve uyku sırasında makinede bulunan birkaç düğmeye basması söylenir. Makine ile birlikte kateter, 24 saat tamamlandıktan sonraki ertesi gün çıkarılacaktır. İşlem için hastaneye başvurmak zorunlu değildir. Hasta eve geri dönüp ertesi gün kateterin çıkarılması için hastaneye geri dönebilir.

KİMLERE UYGULANIR?

• Reflü şikayeti olan ve endoskopide reflü bulgusu olmayan hastalarda reflünün varlığını araştırmak
• İlaç tedavisine dirençli hastalarda reflü varlığını araştırmak
• İlaca bağımlı hastalarda reflü şiddetini araştırmak
• Atipik reflü bulguları olan hastalarda atipik bulguların reflü ile ilişkisini araştırmak
• Safra reflüsü hakkında kabaca fikir edinmek
• Reflü ameliyatı öncesi hastanın detaylı değerlendirilmesi amaçlı

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

BRANŞ DOKTORLARI


Randevu Oluştur

Merkezlerimizden kolayca randevu oluşturabilirsiniz.

YOUTUBE


Kadınlarda görülen en sık kanser; meme kanseri | Prof. Dr. Mehtap Tunacı

Meme kanseri kadınlarda görülen kanser tipleri arasında birinci sırada yer almaktadır. Hayat boyu her 8 kadından birinin kansere yakalanma riski vardır. Meme kanseri, meme dokusundaki hücrelerden gelişen kanserlerdir. Meme dokusunun herhangi bir yerinden kaynaklanabilir. En sık görülen tipi; meme kanallarından kaynaklanan duktal kanser denen kanserlerdir. Süt üreten bezlerden köken alan lobüler kanserler de sık görülür. Ayrıca diğer dokulardan kaynaklanan daha nadir medüller, tübüler, müsinöz gibi tipleri de vardır. Risk Faktörleri Meme kanseri gelişiminde bilinen en önemli risk faktörleri şunlardır; Obez veya aşırı kilolu olmak Yeterli fiziksel aktivite yapmamak Alkol kullanımı İlk doğum yaşı 30’dan sonra olanlar veya hiç doğum yapmamış olanlar İlk adet yaşı: İlk adetini erken yaşlarda görenler, yaşam boyu daha uzun süre östrojen hormonuna maruz kalacaklarından dolayı risk artmaktadır. Menopoz yaşı: Menopoz bilindiği gibi kadının adetten kesildiği, doğurganlığının sona erdiği dönemdir. İleri yaşta (+55 yaş) menopoza girme meme kanseri riskini arttırmaktadır. Burada da etken uzun süre östrojen hormonuna maruz kalmadır. Kadın cinsiyet, ileri yaş BRCA-1, BRCA-2 mutasyonları gibi bir takım genetik değişiklikler Meme kanseri öyküsünün bulunması Göğüse radyoterapi almış olmak Bazı iyi huylu meme hastalıkları (fibroadenom, papillomatosis, gibi) Ailede meme kanseri öyküsü olması: Annesinde, anne tarafından akrabalarında, teyzesinde ve ve/veya kız kardeşinde meme kanseri olan kadınlarda meme kanseri gelişmesi riski normal toplumdan daha fazladır.

HABERLER

Tümünü Gör

SOSYAL MEDYA