444 1 633

Yurt dışı aramalar:
+90 212 368 16 00

İNTERMED SAĞLIK


22

Ocak

Koroner Arter Hastalıkları ve Koroner Anjiyografi

Koroner Arter Hastalığı Nedir?

Kalp damarlarında  ateroskleroz dediğimiz damar sertliği durumu gelişmesidir. Kalp damarlarının ( aslında tüm damarların)  iç yüzünü kaplayan endotel dediğimiz koruyucu bir zar vardır ve bu zarın  en önemli özelliği ; kanın damarlar içinde akışkan şekilde , pıhtı oluşturmadan akması sağlamaktır. Yıllar içinde risk faktörlerinin varlığı  ( sigara, stres, hipertansiyon, şeker hastalığı gibi) endotelde hasar oluşumuna sebep olur. Vücudun herhangi bir yerinde oluşan yara nasıl vücudun savunma mekanizmalarıyla kapatılmaya çalışılıyorsa, endotelde oluşan hasarda  vücut  tarafından onarılmaya çalışılır, ancak bu durum başlangıçda  damar duvarında, ilerleyen zamanlarda damar içine doğru yer kaplayan doku oluşumuna sebep olur. Buda damarlarda darlıklar zamanla da tıkanıklıklara neden olur. Tüm bu süreçler koroner arter hastalıkları olarak adlandırılır.

· Belirtileri Nelerdir?

Hiç belirti vermeden yıllar boyunca ilerleyebileceği gibi, daha önceden olmayan , yeni başlayan çabuk yorulma, eforla gelen ve eforu kısıtlayan göğüs , sırt, kol ağrısı,  yeni gelişen eforla alakalı nefes darlığı sık görülen belirtilerdir. Bunun yanısıra koroner arter hastalığının ilk bulgusu ani gelişen kalp krizi yada daha şanssız hastalarda ani ölüm olabilir.

· Başlıca Koroner Arter Girişimleri Nelerdir?

Girişimsel kardiyolojide koroner arterlere uygulanan başlıca girişimler; koroner anjiyografi, anjiyografi sonucunda eğer gerekliyse ve uygunsa  tıkalı yada daralan damarı balon ve /veya stentle açma işlemleridir.

· Koroner Anjiyografi nedir?

Koroner anjiyografi;  kalbi besleyen damarların görüntülenmesi yöntemidir. Katater salonunda yapılır. Kalp damarlarının içine röntgende görülen opak madde ( kontrast madde) verilerek kalp damarlarının anatomisi gözlenir.

· Neden yapılır? (Yapılması için kişide hangi tür şikayetlerin olması gerekir?)

Kalp damarlarının kalp kasını beslemede yetersiz kaldığının düşünüldüğü ,buna ait deliller olduğu durumlarda yapılır. Eforla oluşan göğüs ağrısı olan hastalarda ve  bu sebeple uygulanan efor testinin anormal olduğu durumlarda,  ya da son zamanlarda giderek artan ya da istirahatde dahi gelmeye başlayan uzun süren göğüs ağrılarında, ani kalp krizinde  tanı ve tedaviyi planlanlamak için uygulanan eşsiz bir tanı yöntemidir.

· Ne zaman yapılır?

Anjiyografi hemen her zaman uygulanabildiği gibi elektif dediğimiz planlı anjiyografi için hastanın 6 saat aç olması istenir. Acil durumlarda ise gerekli önlemler alınarak mümkün olan en kısa zamanda uygulanır.

· Riskli bir uygulama mıdır? Ne gibi riskleri vardır?

Anjiyografi girişimsel bir işlemdir. Dolayısıyla da tamamen risksiz bir uygulama değildir. En ciddi riskleri: ölüm, inme ve anjiyografi sırasında kalp krizi geçirme  olasılığıdır ancak bu riskler toplamda 1/1000’ den azdır. Bunun dışında daha sık görülen riskler: kullanılan opak maddeye bağlı gelişen allerji, anjiyo giriş yerindeki damarda gelişen komplikasyonlardır ( hematom, atardamar ile toplardamar arasında fistül, anevrizma dediğimiz damar duvarında balonlaşma gibi) . Nadiren de bazı hastalarda kullanılan opak maddeye bağlı akut böbrek yetmezliği gelişebilir.

· Anjiyo sırasında alınan radyasyonun zararı var mıdır?

Anjiyografi sırasında opak madde damardan geçerken röntgen ile 2-3 saniyelik çekim yapılarak   ortalama 6-7 görüntü alınır ve bu miktarda alınan radyasyonun sağlığa zararı yoktur.

· Anjiyografi öncesi hazırlık aşamasında nelere dikkat edilmelidir?

Anjiyo öncesi kesilmesi gereken bir takım ilaçlar vardır. Bu konuda hasta doktoru tarafından bilgilendirilecektir. Bunun yanısıra planlı vakalarda 6 saatlik açlık gerekmektedir. Bunun dışında hastanın doktoru tarafından belirtilmedikçe özel bir hazırlığa gerek yoktur.

· Anjiyo vücudun hangi bölgelerinden yapılır?

Sıklıkla femoral arter dediğimiz kasık bölgesindeki atardamardan ve radial arter denilen el bileği atardamarından uygulanır. Daha nadiren de eğer bu iki damar uygun değilse, brakial arter dediğimiz dirseğin iç bölgesindeki atardamardan uygulanabilir.

· Acılı/ağrılı bir işlem midir?

Lokal anestezi altında  uygulanan bir işlemdir. Kişinin ağrı eşiğine göre değişkenlik göstermekle beraber genellikle sadece lokal anestezi yapılırken uygulanan iğne acısından fazla bir ağrı hissedilmez.

· Anjiyo sırasında kullanılan ilacın zararı var mıdır?

Nadiren allerji yapabilir. Bazı riskli hastalarda ( bilinen böbrek yetmezliği yada böbrek yetmezliği riski olanlarda , bazı ilaçları kullanan diyabetiklerde  ) böbrek yetmezliği yapabilir.

· Kasıktan mı koldan mı yapılması daha sağlıklıdır?

Giriş yeri anjiyo  uygulanan kişinin fiziksel özelliklerine göre değişkenlik gösterir. Eğer hastanın karın ve bacak damarlarında bilinen tıkanıklıklar varsa, özellikle kasık ve karın bölgesi fazla kilolu olan kişilerde koldan anjiyo uygulaması komplikasyonları azaltmak adına daha sağlıklıdır. El bileği ince dolayısıyla da el bileği damarı ince olan minyon tipli ve zayıf  bayanlarda kasık damarından anjiyo uygulamak hem hasta hem de uygulayan hekim için daha kolay ve sağlıklı olacaktır.

· Koldan ya da kasıktan yapılan anjiyonun birbirinden farkları, avantaj/dezavantajları nelerdir?

Kalp damarlarına ulaştıktan sonra kalp damarları ile ilgili alınan görüntüler ve yorum açısından her iki yoldan yapılan anjiyo arasında bir fark yoktur. El bileğinden anjiyonun uygulandığı atardamarın (radial arterin ) komşuluğunda ven yada sinir bulunmamaktadır. Ayrıca bu arter daha yüzeyel seyrettiği için anjiyo sonrasında bu damarda kanama kontrolü kasık damarına göre daha kolay sağlanmaktadır. Kısacası ; el bileğinden uygulanan anjiyoda giriş yerine bağlı komplikasyonlar (kanama, şişme) yok denecek kadar azdır. Bunun yanısıra el bileği arteri  kasık arterine göre daha ince ve spazm dediğimiz işlem sırasında büzüşmeye daha meyildir. Bu da bu yolla kalp damarlarına  ulaşmayı özellikle ince yapılı kişilerde engellemektedir.

· Anjiyo yapılırken hasta neler hisseder? Genel anestezi altında yapılan bir işlem midir?

Genellikle lokal anestezi altında yapılır. Lokal anestezi ilacı iğneyle yapılırken hissedilen hafif bir yanma hissi dışında ek bir ağrı hissedilmez. Katater kalp damarındayken yada kalp içindeyken oluşan ritm bozukluklarına bağlı çarpıntı hissi olabilir. Opak maddeye bağlı nadiren mide bulantısı kusma olabilir. Bu yüzden elektif (planlı ) anjiyoların 6 saatlik açlık sonrası yapılması istenir. Anjiyo sırasında kalp kasılmasının değerlendirilmesi amacıyla kalp boşluğu içine verilen 20-30 cc  opak madde çoğunlukla göğüste ve yüzde geçici (yaklaşık 20-30 sn süren) yanma hissi yapar.

· Anjiyo ile ulaşılan bilgiler nelerdir?

Anjiyoda kalp damarları görüntülenerek; damarların ne büyüklükte olduğu, çapı, damarlarda daralma olup olmadığı, daralmışsa ne kadar daraldığı, darlığın nerede olduğu, darlığın uzunluğu, darlıkda kireçlenme olup olmadığı, damarın içinde pıhtı olup olmadığı bilgileri alınır. Koroner anjiyografi tamamıyla tanısal bir yöntemdir. Çıkan sonuca göre tedavi ( ilaç tedavisi, balon-stent- baypas) planlanır.

· Kapalı damar söz konusuysa anjiyoplasti mi yapılır?

Anjiyoplasti yani kalp damarlarının balon ve/veya stentle açılma kararı darlığın-tıkanıklığın yerine, derecesine, damar çapına ve darlığın uzunluğuna göre verilir. Özellikle ani kalp krizlerinde ilk dakikalar ve saatlerde uygulanan anjiyo işlemi ardından tıkalı damar genellikle anjiyoplasti işlemi ile açılabilir.

Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Randevu Oluştur

Merkezlerimizden kolayca randevu oluşturabilirsiniz.

YOUTUBE


HABERLER

Tümünü Gör