444 1 633

Yurt dışı aramalar:
+90 212 368 16 00

Hasta Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Son güncelleme tarihi: 12.10.2023

İntermed (“biz” veya “bizi/bize” veya “bizim”) yüksek etik standartlara sahip bir tıbbi hizmetler sağlayıcısıdır. Intermed, aşağıda sayılan şirketleri de kapsayan Affidea şirketler grubunun bir üyesidir. Bu Aydınlatma Metni size ziyaret etmiş olduğunuz sağlık merkezi tarafından sağlanmış olsa da, Affidea’ya ait herhangi bir tıbbi merkezi ziyaretiniz sırasında geçerliliğini koruyacaktır. Intermed bünyesinde kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz konusunda iletişim noktanız Veri Koruma Görevlimizdir. İrtibat bilgilerine 8. maddede yer verilmiştir.

Tüzel Kişilik Adı Tüzel Kişilik Adresi Tüzel Kişilik Tarafından Sağlanan Hizmet
İntermet Sağlık Hizmetleri Ltd. Şti. Teşvikiye Cad. Bayer Apt. No:63 Nişantaşı-Şişli/İstanbul Poliklinik Hizmetleri
İntermed Sağlık Hizmetleri A.Ş. Teşvikiye Cad. Bayer Apt. No:63 Nişantaşı-Şişli/İstanbul Poliklinik Destek Hizmetleri
İntermed Sağlık Hizmetleri A.Ş. Teşvikiye Cad. Bayer Apt. No:63 Nişantaşı-Şişli/İstanbul Görüntüleme Hizmetleri
Unimed Anadolu Sağlık Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi Çiftehavuzlar Mah. Cemil Topuzlu Cad. No:46/2 Kadıköy/İstanbul Poliklinik Hizmetleri Görüntüleme Hizmetleri Laboratuvar Hizmetleri
Unimed Sağlık Hizmetleri A.Ş. Çiftehavuzlar Mah. Cemil Topuzlu Cad. No:46/2 Kadıköy/İstanbul Poliklinik Destek Hizmetleri
İntermed Laboratuvar Hizmetleri Limited Şirketi Hizmetleri Limited Şirketi Harbiye Mahallesi Mim Kemal Öke Caddesi Arel Apt No: 6/3 Şişli İstanbul
Bebek Şube: Küçük Bebek Cad. No:3 Bebek İstanbul
Laboratuvar Hizmetleri
Affidea BV Vijzelstraat 68 1017HL Amsterdam, Netherlands Genel Merkez

1. Kişisel verilerinizin işlenmesinin yasal dayanağı

Kişisel verilerinizi işlerken bu verileri korumayı taahhüt etmekteyiz ve kanunen bunu yapmakla yükümlüyüz. Tıp profesyonellerimiz hem mesleki hem de akdi gizlilik yükümlülüğüne tabidir.İntermed, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) kapsamında yer alan kanuni şartlara uygun olarak verilerinizi işlemektedir. Verilerinizi nasıl işlediğimize ilişkin detaylı bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.

1.1. Talep edilen tıbbi hizmeti tarafınıza sunabilmemiz için kişisel ve sağlık verilerinizi kullanmamız gerekmektedir.
Kliniğimize kaydınızın yapılabilmesi ve randevularınızın planlaması, sağlık hizmetinin tarafınıza sunulması ile sağlık hizmetinin sunumundan kaynaklanan tüm sağlık kayıtlarınızın tutulması, hasta portalımız üzerinden tarafınıza raporlanması amacıyla kişisel verileriniz (kimlik, iletişim, sağlık verileri, sigortalılık bilgisi) “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işlenecektir. Dolayısıyla tarafınız ile yapılacak olan tıbbi hizmet sözleşmesi ve bu çerçevede Intermed’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmek zorunda olması kişisel verilerinizin işlenmesi için yasal dayanak teşkil eder. Intermed bünyesinde tıbbi tanılama ve/veya tıbbi tedavi hizmeti almanız halinde sağlık verileriniz, KVKK kapsamında özel nitelikli kişisel verilerden biridir ve sağlığınızla ilgili bilgileri (örn. talep edilen tanı/tedavi ve sağlık değerlendirmemiz hakkındaki bilgiler), hizmetin sunulması sırasında ve bu hizmetin doğası gereğince, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan sağlık personeli ve hekimlerimiz tarafından “tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi” hukuki sebebine dayanarak işlenir. (daha fazla bilgi için madde 3 ve Ek 1'e bakınız).

Kliniklerimizin birinde bulunduğunuz sırada ağır veya yaşamı tehdit eden bir durumdaysanız, sağlık verilerinizi sağlık ve sıhhatinizi korumak için ve hayati menfaatlerinizi korumayı esas alarak kullanacağız.

1.2. Hizmetlerimizi sürekli iyileştiriyoruz.
Intermed olarak daima daha iyi hizmet sunmanın yollarını arıyoruz.

A) Toplu verilerin istatistiksel analizi
Satış ve pazarlama ekiplerimiz için değerli istatistiki bilgiler elde etmek, örneğin belirli bölgelerde en çok hangi hizmetlerin talep gördüğünü anlamak için bazı kişisel verilerinizi meşru menfaatimiz doğrultusunda toplu bir şekilde analiz etmek istiyoruz.

B) Kalite güvence
Kliniklerimizde meydana gelen istenmeyen olaylardan ders almanın çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sağlık ve güvenliği tehlikeye atacak ve herhangi bir türde zararla sonuçlanabilecek olayları meşru menfaatimiz ve hukuki yükümlülüğümüz doğrultusunda kaydedip analiz ediyoruz. Verilerinizin bu amaçlarla işlenmesi ölçülülük ilkesi gereği sınırlıyoruz ve normalde kimlik tespitinde kullanılabilecek kişisel verileri bu amaçla kullanmıyoruz.

C) Çağrı merkezi
Çağrı merkezi aramalarınızı çalışanlarımızı bu konuda eğitmek, şikayet takibi yapmak ve kalite gözetimi yapmak amaçlarıyla meşru menfaatimize dayanarak kaydediyoruz. Arama kayıtlarınızı inceleyerek çalışanlarımızı performansları doğrultusunda eğitiyoruz. Eğer aramanız sırasında herhangi bir bağlantı problemi olduysa, ya da iletişime ilişkin olarak bir şikayet iletildiyse; aramanızı tekrar dinleyerek size konuya ilişkin en uygun cevabı vereceğiz.

Yukarıdaki faaliyetlere ilişkin itiraz hakkınızla ilgili olarak madde 6.6'ya bakınız.

1.3. Dilerseniz İntermed'in aşağıdaki ilave işleme faaliyetlerine onay verebilirsiniz.
“Veri koruma beyanınız" kısmındaki ilgili kutuyu işaretleyerek, hiçbir ekstra maliyet olmadan aşağıdakiler için onay verebilirsiniz. Onay vermemeniz, size sunulacak tıbbi hizmetleri etkilemeyecektir.

A) Klinik çalışmalara katılma fırsatları hakkında sizi bilgilendirmek
İntermed kendini sağlık hizmetlerine ve tıp biliminin ilerlemesine adamıştır. İlaç şirketlerinin veya tıbbi cihaz üreticilerinin yürürlükteki yasalara tam uyum içinde klinik çalışmalar yürütmelerine yardımcı olan güvenilir ortaklarımız var. Bu tür klinik çalışmalara katılmakla ilgileniyorsanız, potansiyel olarak size uygun olanlar hakkında sizi bilgilendirmekten memnuniyet duyarız (hakkınızda tuttuğumuz sağlık verilerine dayanarak). Size ulaşmak için mevcut tüm iletişim kanallarını kullanabiliriz. Onayınız, verilerinizi herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etme yetkisi veya verilerinizi belirli bir klinik çalışmada kullanma yetkisi anlamına gelmez - bunlar, fırsatla ilgili ilk bilgilendirmemizden sonra ilginizi ifade etmeniz halinde sizden ayrı bir bilgilendirilmiş onay gerektirir.

B) Verilerinizin bir kopyasının anonimleştirilmesi ve/veya kimliksizleştirilmesi
Öncülüğünü İntermed’in ve/veya üçüncü tarafların (sınırlı olmamak üzere hastaneler, üniversiteler ve sağlık sigortacıları dahil) yapmasına bakılmaksızın, tıp bilimini sürekli olarak iyileştirmeye ve araştırma ve geliştirme Çabalarına katkıda bulunmaya kararlıyız. Araştırma ve geliştirme, inovasyona, yeni ürün ve tetkiklerin geliştirilmesine, var olanların iyileştirilmesine ve düşük maliyetli sağlık hizmetlerinin sunulmasına yönelik çalışmalar anlamına gelir. Mevcut ürün ve tetkikleri iyileştirmek veya yeni ürün ve tetkikler geliştirmek için bir dizi araştırma faaliyetini içerir.

Yasaların belirlediği saklama süresi boyunca kişisel verilerinizin bir kopyasını anonimleştirmemize ve/veya kimliksizleştirmemize izin vererek desteğinizi rica ediyoruz (madde 3’e bakınız). Anonimleştirmeye ve/veya kimliksizleştirmeye konu veri seti, size tıbbi hizmetler sunarken topladığımız sağlık verilerini de içerir. Veri seti hem geçmişte topladığımız hem de ileride tıbbi hizmetlerimizi kullanırsanız toplayacağımız kişisel verilerinizi içerir. Madde 7.1’de belirtildiği üzere, kişisel verilerinize erişim hakkınız vardır.

Kişisel verilerin anonimleştirilmesi ve/veya kimliksizleştirilmesi, kişisel verilere (veya bir kişisel veri setine) uygulanan ve anonimleştirilen verileri kullanan kişinin kişisel verilerin sahibini tanımlamasını imkansız kılan bir süreçtir. Bu şekilde, anonimleştirilen ve/veya kimliksizleştirilen verileriniz kullanılırken kimliğiniz bilinmez.

Anonimleştirilmiş ve/veya kimliksizleştirilmiş verilerinizi araştırma ve geliştirme, eğitim, istatistik ve ticari amaçlarla kendimiz için kullanmak ya da bedelli veya bedelsiz olarak başkalarıyla paylaşmak istiyoruz. Anonimleştirilmiş ve/veya kimliksizleştirilmiş verilerinizin kullanımıyla ilişkili riskleri en aza indirmek için ortaklarımızı ve anonimleştirme ve/veya kimliksizleştirme yöntemini dikkatle seçiyoruz.

C) Hizmetlerimizi tanıtma amacıyla sizinle iletişime geçme
Sunduğumuz en yeni tıbbi hizmetlerimiz hakkında bilgi vermek için sizinle iletişime geçmek istiyoruz (e-pazarlama). Ayrıca arzu etmeniz ve onay vermeniz halinde, tekrar muayene tarihiniz geldiğinde tarama hatırlatmaları da dahil olmak üzere ilginç bulacağınızı umduğumuz size özel tanıtımlar gönderebiliriz. Kişisel verilerinizin size özel tanıtımlar göndermek amacıyla kullanılması profil çıkarma olarak değerlendirilir (daha fazla bilgi için 8. maddeye bakınız).

D) Hasta Anketi
Hasta deneyiminiz hakkındaki geri bildirimlerin, hastalarımıza en iyi nasıl hizmet edebileceğimizi anlamak için elzem olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle sizi memnuniyet anketimize katılmaya davet ediyoruz ve katılımınız için şimdiden teşekkür ederiz. Ankete katılımınız ayrı bir evrak ile talep edilecek olan açık rızanıza bağlı olacak ve hiçbir surette size sunduğumuz hizmeti etkilemeyecektir. Rıza vermemeniz halinde sizinle iletişim kurmayacağız.

E) Verilerinizin bulut ortamında muhafaza edilmesi
Bilginiz ve onayınız dahilinde kişisel verileriniz; İntermed’in veri işleme faaliyetlerini güvenli ve etkin biçimde yürüterek evrak yükünü azaltmak ve kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullandığı global veri işleme sistemlerinde, güvenli ve uluslararası bilgi güvenliği standartlarına uygun şekilde bulut ortamında işlenebilecek ve bu uğurda yurtdışına aktarılarak muhafaza edilebilecektir. Verilerinizin bulut ortamında depolanmasına ve yurtdışına aktarılmasını onaylayarak hem evrak yükünün azaltılmasına yardımcı olabilir hem de deneyiminizi kötü etkileyecek bürokratik süreçleri azaltmamıza destek olabilirsiniz.

Sonradan fikrinizi değiştirdiğiniz takdirde verdiğiniz onay(lar)ı hiçbir ücrete tabi olmaksızın dilediğiniz zaman geri çekebilirsiniz; bunun size sunduğumuz tıbbi hizmetler üzerinde hiçbir etkisi olmayacaktır. Veri Koruma Görevlimiz ile temasa geçerek onayınızı geri çekebilirsiniz (iletişim bilgileri aşağıda 8 ‘uncu maddede verilmiştir). Bu alanda vereceğiniz açık rızanız aynı zamanda 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında elektronik ticari ileti için sizinle iletişime geçilmesine vereceğiniz onay yerine geçer. Onayınızı geri çekmeniz, daha önce onayınıza istinaden gerçekleştirilen işleme faaliyetlerinin hukuka uygunluğunu etkilemez.

2. İşlediğimiz veriler

İntermed ile olan ilişkiniz sırasında kişisel verilerinizi üç kaynaktan elde ederiz: (1) sizden, (2) başkalarından ve (3) tıbbi işlemlerimizden.

(1) Size tıbbi hizmet sunabilmek için, kişisel verilerinizi (özellikle kimlik verilerinizi), ödeme (hizmetimiz karşılığında ödeme yapılması için gerekli veriler özellikle fatura bilgileri) ve sigortalılık verilerinizi (Özel sağlık sigortası) ve sağlık verilerinizi (özellikle sağlık durumunuz hakkındaki bilgileri) bize sunmanızı isteriz. Kullanmamız için önceki tanısal görüntülerinizi ve tıbbi raporlarınızı paylaşmaya karar verirseniz, bunları tıbbi tanı ve/veya tıbbi tedavi amacıyla sistemlerimizde saklayacak ve işleyeceğiz. Acil iletişim kişisi iletişim bilgilerini gönüllü olarak vermeniz halinde, bu veriler yalnızca sizinle iletişim kuramadığımızda veya acil bir durumda kullanılacaktır. Ayrıca sizden temin edeceğimiz iletişim bilgilerinize tıbbi hizmetlerin sunulması ile alakalı ve tanıtım dışında sadece randevuya ilişkin bilgi gibi hizmetlerin sunulması amacıyla sınırlı elektronik iletiler (arama, sms, e- posta) gönderilecektir.

(2) Kişisel verilerinizi aşağıdaki durumlarda başkalarından toplarız:

a) Bir tıbbi sağlayıcı (sevk eden hekim veya hastane) tarafından kliniğimize sevk edildiyseniz, sizin için en uygun tıbbi hizmeti belirlemek için gerektiği takdirde sağlık durumunuz ve/veya tedaviniz hakkında bu kişiye danışırız.

b) Size sunduğumuz sağlık hizmeti bir sağlık sigortacısı tarafından ödeniyorsa (kamu veya özel), size sağlık hizmeti verebilmek için bu sigortacıdan size ait sigorta teminatı hakkında bilgi almamız gerekir.

(3) Size tıbbi hizmet sunarken hakkınızda sağlık verileri oluştururuz. Bir tıbbi hizmet sağlayıcısı olarak, İntermed’in kanunen bu hizmetleri dikkatli bir şekilde belgelemesi gerekmektedir.
İşlediğimiz veriler hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu bildirimin Ekine bakınız veya danışma görevlilerimizden bilgi alınız.

3. Verilerinizi ne kadar süreyle saklıyoruz

İntermed, kişisel verilerinizi tıbbi hizmet sunmak ve geçerli tıbbi, vergi ve muhasebe ile ilgili gerekliliklere ve diğer mevzuat gerekliliklerine uymak için gereken süre boyunca saklar. Verilerinizi saklamaya ilişkin yasal yükümlülüğümüz sona erdiğinde verilerinizi silecek veya anonim hale getireceğiz. Söz konusu verilerin saklanması için alternatif bir işleme amacı varsa, örneğin İntermed’e karşı bir dava açılması durumunda veya böyle bir davada savunma yapmak için gerekli olması halinde İntermed verilerinizi silmeyecektir. Bu durumda, verileri bu alternatif işleme amacıyla ihtiyaç duyulduğu sürece saklayacağız. Tazminat talepleri olması durumunda, veriler taleplerle ilgili işlemler sonuçlandırılıncaya kadar saklanacaktır.

Verilerinizi ne kadar süre sakladığımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen bu bildirimin Ekine bakınız veya danışma görevlilerimizden bilgi alınız.

4. Verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?

İntermed ile olan ilişkiniz sırasında kişisel verilerinizi üç farklı tür alıcı ile paylaşırız: (1) bizim talimat verdiğimiz hizmet sağlayıcılar (2) bizden bağımsız sağlayıcılar ve (3) bizden verilerinizi paylaşmamızı istediğiniz kişiler.

Aldığımız ve oluşturduğumuz kişisel bilgilerin işlenmesinde bize yardımcı olması için hizmet sağlayıcılar (veri işleyiciler) kullanırız (örneğin tıbbi ve finansal yazılım ve donanım satıcıları). Veri işleyiciler yazılı
talimatlarımız doğrultusunda İntermed adına hareket eder. Verilerinizi yalnızca mutlak surette gerekli olduğu ölçüde paylaşırız.
(2) Aşağıdaki durumlarda kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla (yani bizden bağımsız alıcılarla) paylaşırız:
a) Kanunen bunu yapmamız gerekli olduğunda.
b) Taraf olduğunuz bir sözleşmenin gerektirmesi durumunda (örneğin sağlık sigortası sözleşmeniz).
c) Hayati menfaatlerinizin korunması (örneğin acil bir durum) bunu gerektiriyorsa, sağlık verilerinizi diğer tıp profesyonelleri ile paylaşırız.
d) Sözleşmeli tıp profesyonelleri
Verilerinizi yalnızca mutlak surette gerekli olduğu ölçüde paylaşırız.
(3) Sağlık verilerinizi sizi sevk eden hekime veya aile hekiminize göndermemizi talep edebilirsiniz. Üçüncü taraf alıcıların işleme faaliyetleri bizim kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışındadır. Bu nedenle, öncelikle bu üçüncü taraflara kişisel verilerinizi nasıl işleyeceklerini sormanızı öneririz. Sağlık verilerinizi diğer tıp profesyonelleriyle paylaşmamızı istiyorsanız, resepsiyon görevlimizden alabileceğiniz özel bir onay formu doldurmanızı isteyeceğiz.

Kişisel verilerinizin alıcıları hakkında daha fazla bilgi için, lütfen bu bildirimin ekine bakınız veya danışma görevlilerimizden bilgi alınız.

5. Verilerinizi güvende tutma

Verilerinizi güvende tutmak bizim önceliğimizdir. Kişisel verileriniz tarafımızca veya titizlikle seçilen hizmet sağlayıcılar tarafından güvenli bir şekilde saklanır. Hizmet sağlayıcılarımızın sağlık verilerinizi bizim adımıza işlediği durumlarda, bu sağlayıcılarla yaptığımız yazılı sözleşmelere de dahil ettiğimiz yüksek bir koruma düzeyini şart koşarız. Kişisel verilerinizi kayıp ve istismarın yanı sıra yetkisiz erişim veya gönderime karşı güvende tutmak için çok sıkı koruma önlemlerinin uygulanmasını sağlarız.

6. Haklarınız

KVKK madde 11 kapsamında aşağıdaki haklara sahipsiniz:

  • 6.1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı. Yani; kişisel verilerinizi işleyip işlemediğimizi öğrenmek adına bize başvurma hakkına sahipsiniz.
  • 6.2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme hakkı. Yani; eğer kişisel verilerinizi işlediğimizi biliyorsanız, bunu ne şekilde yaptığımıza ilişkin olarak detaylı bilgi talep edebilirsiniz.
  • 6.3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı. Yani; yukarıdaki hakla bağlantılı olarak kişisel verilerinizi ne amaçlarla işlediğimizi, ayrıca işlerken bu amaçlarla bağlı kalıp kalmadığımızı öğrenmek için bilgi talep etme hakkına sahipsiniz.
  • 6.4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme hakkı. Kişisel verilerinizi Türkiye’de veya yurtdışında paylaşmış olduğumuz kişilere ilişkin bilgi talep edebilirsiniz.
  • 6.5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme hakkı Eğer size ait kişisel verileri eksik ya da hatalı biçimde işlediğimizi düşünüyorsanız, bizde bunları düzeltmemizi isteyebilirsiniz.
  • 6.6. KVKK 7’inci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme hakkı. Dilediğiniz zaman kişisel verilerinizi silme, yok etme veya anonim hale getirmemizi talep edebilirsiniz.
  • 6.7. 7.5. ve 7.6. bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme hakkı. Başka bir deyişler bizden; kişisel verilerinizin düzeltilmesini ya da silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep ettiyseniz, bu işlem hakkında verilerinizi aktardığımız kişileri bilgilendirmemizi isteyebilirsiniz.
  • 6.8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkı. İşlemiş olduğumuz kişisel verilerinizi yalnızca otomatik sistemler vasıtasıyla analiz ederek sizin aleyhinize bir sonuç doğmasına sebep olduysak, bize başvurarak bu duruma her zaman itiraz edebilirsiniz.
  • 6.9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkı. Kişisel verilerinizi kanuna aykırı biçimde işleyerek tarafınızı zarara uğratırsak bunu giderebilmemiz için bize her zaman başvurabilirsiniz.

Haklarınızı kullanmak veya yukarıdaki haklarınızla ilgili daha fazla bilgi almak için lütfen danışma görevlilerimize başvurunuz veya Veri Koruma Görevlimiz ile iletişime geçiniz (iletişim bilgilerini aşağıda 8 uncu maddede bulabilirsiniz).

7. Otomatik münferit karar verme, profil çıkarma

İntermed, kişisel verilerinizi otomatik münferit kararlar almak için işlemez. Yalnızca iki durumda profil çıkarırız (profil çıkarma, gerçek bir kişiyle ilgili belirli kişisel özellikleri değerlendirmek için kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesidir):

(i) Bize açıkça izin vermeniz halinde size özel tanıtımlar göndermek (madde 1.3 / B'ye bakınız). Bu izni vermeniz halinde bizden size özel bilgiler, hizmet teklifleri veya tıbbi muayeneler hakkında hatırlatma mesajları alırsınız. İntermed, bu pazarlama profilini sizin hakkınızda veya tıbbi durumunuz hakkında kararlar almak için kullanmaz.

(ii) Tanısal bir görüntünün bir radyolog tarafından okunması bir algoritmayla destekleniyorsa (örneğin MRI görüntülerinin sonradan işlenmesi durumunda). Tıbbi durumunuza her zaman bir radyoloğun katılımıyla teşhis konulur, yalnızca tanı görüntülerinin otomatik olarak işlenmesiyle tıbbi bir tanı konulmaz.

8. Herhangi bir sorunuz varsa

Sorularınız varsa veya daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen KVKK madde 11 ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun şekilde Veri Koruma Görevlimiz ile iletişime geçmekte tereddüt etmeyiniz (e-posta: kvk@affidea.com; posta adresi: Levent Mah. Karanfil Sk. No:3 1. Levent-Beşiktaş İstanbul veya daha fazla bilgi almak için danışma görevlilerimize başvurunuz.

Tanısal Görüntüleme, Poliklinik Hizmetleri ve Laboratuvar Hizmetleri için Aydınlatma Metni Eki

Aşağıda verilerinizi kiminle paylaştığımız hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. Verilerinizi yalnızca mutlak surette gerekli ise diğer alıcılarla paylaşırız.

Intermed adına hareket eden (ve Intermed’in talimat verdiği) veri alıcıları
Sektör Faaliyet sektörü Faaliyet alt sektörü Faaliyet türü: Alıcının kimliği / konumu
Tıbbi Tıp Profesyonelleri Hekimler Tıbbi Hizmet Sunma Serbest meslek makbuzu ile sağlık hizmeti alım sözleşmesi, sağlık hizmeti alım sözleşmesi veya personel sözleşmesi olan doktorlarımız
Uzman Tıp Profesyonelleri Radyoloji Uzmanı Gerektiğinde ikinci bir görüş alma Grup içi veri paylaşımı sözleşmesinde belirtilen şirketler bünyesindeki Radyoloji uzmanları
Hizmet Sağlayıcılar Yönetim Çağrı Merkezi Çağrı merkezimizi arayarak randevu alma Grup içi veri paylaşımı sözleşmesinde belirtilen şirketler bünyesindeki çağrı merkezi çalışanları
Tıbbi ekipmanların çalıştırılması Bakım Tıbbi ekipmanların bakımı Sözleşmeli olduğumuz tıbbi ekipman bakım firmaları
Dış Laboratuvarlar Tahlil Tıbbi tahlillerin yapılması Sözleşmeli olduğumuz dış laboratuvarlar
Doküman Arşivleme - Kağıt dokümanların arşivlenmesi Sözleşmeli olduğumuz arşiv firması
Pazarlama Müşteri Veritabanı Yönetimi Veri Depolama Pazarlama faaliyetimize onay verdiğiniz takdirde müşteri iletişim bilgilerinin saklanması Sözleşmeli olduğumuz yazılım firması
Bilgi Teknolojisi Dijital İşyeri Microsoft Office 365 suite Office 365 suite barındırma ve çalıştırma Sözleşmeli olduğumuz firma
Yönetim Yazılımı Çağrı Merkezi Yazılımı Çağrıların ses kayıtlarının saklanması Sözleşmeli olduğumuz çağrı merkezi yazılım firması
Yönetim Yazılımı Hasta Portalının İşletimi ve Barındırılması Çevrimiçi randevu Sözleşmeli olduğumuz yazılım firması
Tıbbi Yazılım Radyoloji Bilgi Sistemi Hasta kaydı, planlama, muayene verileri oluşturma ve tanı oluşturma, faturalama desteği, tıbbi rapor dağıtımı Sözleşmeli olduğumuz yazılım firması
Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi Tanısal görüntülerin saklanması Sözleşmeli olduğumuz görüntü arşivleme firması
Finansal Yazılım Tedarikçisi Muhasebe Sağlık masraflarının faturalanması Sözleşmeli olduğumuz yazılım firmaları
Altyapı Operasyonları BT altyapısının işletimi Verilerin kullanılabilirliğini sağlama Grup içi veri paylaşımı sözleşmesinde belirtilen şirketler
Destek Kullanıcı Desteği Sistemlerin kullanılabilirliğini sağlama Grup içi veri paylaşımı sözleşmesinde belirtilen şirketler
Sistem desteği Yazılım bakımı Sözleşmeli olduğumuz yazılım firmaları
Veri Depolama ve Yedekleme Depolama aygıtı ve yedekleme yönetimi Verilerin kullanılabilirliğini güvenceye alma Sözleşmeli olduğumuz yedekleme firmaları ve grup içi veri paylaşımı sözleşmesinde belirtilen şirketler
Güvenlik İzleme tesisleri CCTV operasyonları Video kaydı Sözleşmeli olduğumuz video kayıt firmaları
Üçüncü taraf veri alıcıları (İntermed’den bağımsız hareket eden alıcılar)
Sektör Faaliyet sektörü Faaliyet alt sektörü Faaliyet türü: Alıcının kimliği
Sağlık Sigortacısı Özel Sağlık Sigortası Finansman Sigorta teminatının teyidi Sigorta poliçesi yaptırdığınız sigorta firması
Ulusal Sağlık Sigortası Finansman Sigorta teminatının teyidi Sosyal Güvenlik Kurumu
Ulusal Sağlık Veri Tabanının İşletimi Ulusal Sağlık Sigortası finansmanlı tıbbi dosyaların saklanması Sağlık Bakanlığı (e-nabız)
Tıbbi Kamusal Tıbbi Yönetim Ulusal Tıbbi Organizasyon Tıbbi hizmetler kamu tarafından finanse ediliyorsa, ulusal kotaların yönetimi İlçe Sağlık Müdürlükleri
Ambulans - Hastaların tıbbi merkezimize/tıbbi merkezimizden sevk edilmesi 112 Acil
Sevk eden Hekim / Tıp Kurumu - Hastaların sevki Sevkeden doktorunuz
Klinik Araştırma Kurumu Klinik araştırma Katılımcısı iseniz, klinik muayene sonucu talepleri ve kullanımları Sözleşmeli olduğumuz klinik araştırma yapan firmalar
Kamu Kurumları Sağlık Makamları, polis vb. - Soruşturma yetkisinin kullanımı Adalet Bakanlığı Emniyet Müdürlüğü
Denetim Yeminli mali müşavir - Muhasebe kayıtlarının incelenmesi Sözleşmeli olduğumuz mali müşavirlik firmaları
İletişim Posta hizmetleri - Mektupların teslimi Sözleşmeli olduğumuz kargo şirketleri
Telefon hizmetleri - Telefon sisteminin işletimi ve barındırılması Sözleşmeli olduğumuz iletişim hizmet şirketleri
Aşağıda çeşitli amaçlarla (Bildirimin 1.1-1.3. bölümlerinde belirtildiği gibi) işlediğimiz veri türleri hakkında ve verilerinizi ne kadar süre sakladığımız hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.
İşlenen kişisel veriler
Veri işleme amacımız Kişisel Veri Türü Kişisel Veri Örnekleri Işleme Nedenleri Saklama süresi
Tıbbi Hizmetler Temel Kişisel Veriler İsim, cep telefonu numarası, adres, e-posta adresi Randevu alma, kayıt, hasta kimliği tespiti, hastayla iletişimi sürdürme 20 yıl
Finans ve Sigorta Detayları Fatura bilgileri ve Sigorta Teminatı Kanıtı Finansman ve ödeme 1 yıl
Tıbbi Veriler Reçete, Geçmiş Tıbbi Kayıtlar, Tanı Hasta güvenliği, doğru tıbbi prosedürün teyidi, tıbbi teşhis ve tıbbi tedavi planlaması 20 yıl
Tıbbi Hizmetleri İyileştirmek İçin Verilerin Anonimleştirilmesi Anonimleştirilmiş Tıbbi Veriler Tanı Araştırma ve geliştirme Kimliğinizin tespit edilmesinde kullanılabilecek verileriniz saklanmamaktadır
Genel Tanıtım Temel Kişisel Veriler İsim, Cep telefonu numarası, Adres, e-posta adresi Size genel tanıtım bilgileri gönderme 20 yıl
Kişiye Özel Pazarlama Temel Kişisel Veriler İsim, Cep telefonu numarası, Adres, e-posta adresi Kişiye özel promosyon bilgileri gönderme 20 yıl
Tıbbi Veriler İntermed’de size sunulan tanılama ve/veya tıbbi tedavi hizmetinin türü ve tarihi

SOSYAL MEDYA