444 1 633

Yurt dışı aramalar:
+90 212 368 16 00

Web Sitesi Aydınlatma Metni


Son güncelleme tarihi: 02.12.2020

İntermed gizliliğinize saygı duyar. Bu aydınlatma metni, kim olduğumuzu, kişisel bilgilerinizi nasıl topladığımızı, paylaştığımızı ve kullandığımızı ve gizlilik haklarınızı nasıl kullacağınızı açıklamaktadır. Bu aydınlatma metni, www.intermed.gen.tr adresindeki web sitemiz (“Web sitesi”) aracılığıyla topladığımız kişisel bilgiler için geçerlidir.

Kişisel bilgilerinizi kullanımımızla alakalı bir sorunuz veya kaygınız olması durumunda, bu aydınlatma metninin sonunda verilen irtibat bilgilerimiz üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hızlı bağlantılar
Tam anlamıyla bilgi sahibi olmak için bu aydınlatma metnini tamamen okumanızı öneririz. Ancak, yalnızca belli bir bölüme erişmek istiyorsanız, o bölüme atlamak için aşağıdaki ilgili bağlantıya tıklayabilirsiniz.


İntermed ne yapmaktadır?
İntermed, tanısal araştırma ve klinik laboratuvar hizmetleri verir. İntermed hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için web sitemizdeki “Hakkımızda” bölümüne bakınız Kişisel bilgilerinizin veri sorumlusu, Unimed Anadolu Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş ve İntermet Sağlık Hizmetleri LTD. ŞTİ’dir.


İntermed web sitesi aracılığıyla hangi kişisel bilgileri, ne amaçla toplar?
Hakkınızda topladığımız kişisel bilgiler kabaca aşağıdaki kategorilere ayrılmaktadır:

Kendi isteğinizle sağladığınız bilgiler
Web sitemizin belli başlı bölümleri gönüllü olarak aşağıdakiler gibi kişisel bilgilerinizi vermenizi isteyebilir:

 • Kliniğimizden talep edeceğiniz sağlık hizmeti türü, adınız soyadınız, TC kimlik numaranız, telefon numaranız, e-posta adresiniz (online randevu);
 • Sorularınızı iletişim formu aracılığıyla yönlendirmeniz için gereken adınız soyadınız, telefon numaranız, e-posta adresiniz
Verilerinizi toplama ve işleme nedenlerimiz, verileriniz toplandığı esnada size iletilecektir.
 • Otomatik olarak topladığımız bilgiler
Web sitemizi ziyaret ettiğinizde bazı bilgileri cihazınızdan otomatik olarak toplayabiliriz.

Otomatik olarak topladığımız bilgiler, özellikle IP adresiniz, cihaz türünüz, özel cihaz tanımlama numaralarınız, tarayıcı türü, geniş coğrafi konum (ör. ülke veya şehir seviyesinde konum) bilgilerini ve diğer teknik bilgileri içermektedir. Ayrıca, erişilen sayfalar ve tıklanan bağlantılar da dahil olmak üzere, cihazınızın web sitemizle nasıl etkileşime girdiği hakkında da bilgi toplamaktayız.

Bu bilgilerin toplanması, web sitemizin trafiğini, okuyucularımızın nereden geldiğini ve hangi içeriklerle ilgilendiklerini daha iyi anlamamızı sağlar. Bu bilgileri şirket içi analitik amaçlarımız için kullanıyor ve web sitemizin kalitesini ve ziyaretçilerimize uygunluğunu geliştiriyoruz.

Bu bilgilerin bir kısmı Çerez Politikası bölümünde daha detaylı olarak açıklandığı gibi çerezler ve benzer izleme teknolojileri kullanılarak toplanmaktadır.

Sizden topladığımız kişisel bilgileri yalnızca Aydınlatma Metni’nde tanımlanan amaçlarla ve kişisel bilgilerinizi topladığımız sırada size açıkladığımız amaçlarla kullanacağız.

Mevcut Web Sitesi Aydınlatma Metni’nin, bu web sitesinin dışında tıbbi hizmetler sunarken topladığımız kişisel veriler için geçerli olmadığını unutmayınız. Bunun için lütfen hastalar için aydınlatma metnimize bakınız. Kişisel verilerin toplandığı diğer durumlarda, kişisel verileri neden ve nasıl işlediğimizi açıklamak amacıyla özel bir aydınlatma metni sunuyoruz.

İntermed kişisel bilgilerimi kimlerle paylaşıyor?
Kişisel bilgilerinizi aşağıdaki alıcı kategorileriyle paylaşabiliriz.
 • Bizim için veri işleme hizmetleri sunan (örneğin, web sitemizin iletimine destek olmak, web sitemizde işlevsellik sağlamak veya web sitemizin güvenliğini arttırmaya yardımcı olmak) veya bu aydınlatma metninde tanımlanan veya kişisel bilgilerinizi topladığımız sırada size bildirilen amaçlarla kişisel bilgilerinizi işleyen grup şirketlerimiz veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarımız ve ortaklarımız. Hizmet sağlayıcılarımızın ve ortaklarımızın listesine buradan ulaşabilirsiniz;
 • Geçerli yasa veya düzenlemeyle ilgili bir durumda (i) kanunlarda açıkça öngörülmesi, (ii) bize ait bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla veya (iii) sizin ya da bir başkasının hayatı veya vücut bütünlüğünün korunması amacıyla yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara;
 • Kişisel bilgilerinizin yalnızca bu aydınlatma metninde açıklanan amaçlar doğrultusunda kullanılacağı konusunda bilgilendirme yaptığımız takdirde, herhangi bir satın alma, birleşme veya devralma işlemimizle bağlantılı potansiyel bir alıcı (ve aracıları ile danışmanlarına);
 • Paylaşım için onay verdiğiniz herhangi bir kişi.
Kişisel bilgilerin işlenmesinin yasal dayanağı (yalnızca Avrupa Ekonomik Alanı ziyaretçileri)
Web sitemizi Avrupa Ekonomik Alanı'ndan ziyaretçi ediyorsanız, yukarıda açıklanan kişisel bilgileri toplama ve kullanma konusundaki yasal dayanağımız, bu kişisel bilgilere ve bunları hangi bağlamda topladığımıza bağlı olacaktır.

Ancak, normalde yalnızca rıza verdiğiniz, sizinle iletişime geçmek için kişisel bilgilerinize ihtiyacımız olduğu veya işleme faaliyetinin, meşru menfaatlerimize uygun olduğu ve verilerinizin korunmasına ilişkin menfaatlerinizin ve temel hak ve özgürlüklerinizin bu menfaatlere ağır basmadığı durumlarda kişisel verilerinizi toplarız. Bazı durumlarda yasal olarak kişisel bilgilerinizi toplamakla yükümlü olabiliriz veya hayati menfaatlerinizi veya başkalarının hayati menfaatlerini korumak için kişisel bilgilere ihtiyaç duyabiliriz.

Yasal bir gerekliliğe uymak veya sizinle iletişime geçmek üzere sizden kişisel bilgilerinizi vermenizi talep etmemiz durumunda bunu ilgili tarihte açıklığa kavuşturacağız ve kişisel bilgilerinizi vermenizin zorunlu olup olmadığını size bildireceğiz (ayrıca kişisel bilgilerinizi vermemeniz halinde doğabilecek olası sonuçları da size bildireceğiz).

Aynı şekilde, meşru menfaatlerimiz (veya üçüncü şahısların meşru menfaatleri) çerçevesinde kişisel bilgilerinizi toplamamız ve kullanmamız durumunda bu meşru menfaatlerin neler olduğunu ilgili tarihte açıklığa kavuşturacağız.

İntermed kişisel bilgilerimi nasıl güvende tutuyor?
Hakkınızda topladığımız ve işlediğimiz kişisel bilgileri korumak için uygun teknik ve organizasyonel önlemleri uygulamaktayız. Uyguladığımız önlemler, kişisel bilgilerinizin işlenmesiyle ilgili risklere karşı yeterli bir güvenlik düzeyi sağlamak için tasarlanmıştır.

Veri saklama
Sizden topladığımız kişisel bilgileri, devam eden meşru bir iş gereksinimimiz olduğu sürece saklamaktayız (örneğin, talep ettiğiniz bir hizmeti sunmak veya geçerli yasal gerekliliklere, vergi veya muhasebe gerekliliklerine uymak için).

Verilerinizi işlemek için devam eden bir meşru iş gereksinimimiz bulunmuyorsa bu verileri sileceğiz veya anonim hale getireceğiz ya da bu mümkün değilse (örneğin, kişisel bilgileriniz yedek arşivlerde saklandığı için) kişisel bilgilerinizi güvenli bir şekilde saklayacağız ve silme işlemi gerçekleştirilinceye kadar bu verileri işlemeyeceğiz.

Veri koruma haklarınız
KVKK’nın ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. Maddesi kapsamında aşağıdaki veri koruma haklarına sahipsiniz:
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileriniz aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
Başvurularınızı, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Karanfil Sokak No:3 1. Levent Beşiktaş / Istanbul adresine veya üyeliğinizin teyit edildiği e-posta adresi üzerinden kvk@affidea.com adresine iletebilirsiniz.

Ayrıca kişisel bilgilerinizin toplanması ve kullanımıyla ilgili olarak bir Kişisel Verileri Koruma Kurumu’na şikayette bulunma hakkına sahipsiniz. Bununla birlikte, sorun yaşamanız halinde ilk olarak bizimle iletişime geçmenizi umuyoruz. Daha fazla bilgi için lütfen “Kişisel Verileri Koruma Kurumu” Adres: Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Cad. 1407. Sok. No:4, 06520 Çankaya/Ankara, Tel: 0312 216 50 00] iletişime geçiniz.

Aydınlatma metnine ilişkin güncellemeler
Değişen yasal, teknik veya ticari gelişmeler sebebiyle bu aydınlatma metnini zaman zaman güncelleyebiliriz. Aydınlatma metnini güncellediğimizde, yaptığımız değişikliklerin önemine uygun bir şekilde sizi bilgilendirmek için gereken önlemleri alacağız.

Bu aydınlatma metninin en son ne zaman güncellendiğini bu bildirimin en üst kısmında gösterilen “son güncelleme” tarihini kontrol ederek görebilirsiniz.

Bize nasıl ulaşabilirsiniz?
Kisisel bilgilerinizi kullanmamıza ilişkin sorularınız veya endişeleriniz için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe uygun olarak Karanfil Sokak No:3 1. Levent Beşiktaş / Istanbul adresine veya üyeliğinizin teyit edildiği e-posta adresi üzerinden kvk@affidea.com adresine iletebilirsiniz.

SOSYAL MEDYA